„Inteligentný“ stohovací teleskopický žeriav

Publikované: 15. januára 2024

Najväčší automatizovaný sklad ocele v strednej Europe, umožňujúci skladovať približne 3 500 t konštrukčnej, legovanej a nerezovej ocele a denne vyskladniť až 40 t materiálu, postavila firma G+S Meteal v areáli bývalej drviacej linky Kovošrotu v Kladne. Moderná hala o ploche  1 500 m2 umožňuje uloženie 2 496 paliet s materiálom do dĺžky 3 m do stromčekových regálov. 

Je vybavená špeciálnou manipulačnou technikou pre rýchly prístup k skladovým položkám a jednoduchú manipuláciu s prijímaným a vydávaným materiálom. Hlavnou manipulačnou jednotkou, plniacou funkciu 7 regálových zakladačov, je plne automatický stohovací teleskopický žeriav s vidlami vybavenými komponentmi umožňujúcimi plniť vysoké nároky na pojazdové a zdvihové rýchlosti. Pre využitie týchto rýchlostí je žeriav vybavený systémom odmeriavania polohy v 3D v priestore skladu.

Technické parametre

Firma ITECO vyrobila žeriav s týmito parametrami: nosnosť na vidlách žeriavu 5 000 kg, rozpätie 28m, rázvor 4,4 m, pojazdová rýchlosť žeriavu medzi regálmi je 60m/min., rýchlosť mačky 20m/min., rýchlosť otočenia 1 ot./min., všetky pojazdy majú plynulú reguláciu. 

Žeriav je dvojnostníkového typu so špeciálnou mačkou nesúcou otočne uložený teleskop, ktorého pracovným nástrojom je traverza s vidlami. Pre informáciu o hmotnosti na vidlách je žeriav osadený obchodným vážením, obsluhe sa hmotnosť zobrazuje na veľkom displeji, ktorý j umiestnený na moste žeriavu. Žeriav obsluhuje stromčekové regály, v ktorých je materiál uložený v špeciálnych kazetách pre materiál dĺžok 3 a 6 m. ďalej žeriav komunikuje s tromi manipulačnými stolmi zabezpečujúcimi príjem materiálu do skladu a výdaj požadovaného množstva materiálu zo skladu. V tomto priestore  sa pohybuje obsluha skladu využívajúca k riadeniu a kontrole plnených príkazov dvoch putlov s terminálmi. Vstup a výstup materiálu z haly zabezpečujú kamióny. Materiál medzi manipulačnými stolmi a kamiónmi premiestňuje jednodnonostníkoý žeriav vybavený dvomi kladkostrojmi nosnosti 5 000 kg a traverzou na uchopenie bremien dĺžky 6 m.

Systém riadenia

Riadenie stohovacieh žeriavu je vykonávané v dvoch rovinách. Prvá je predstovavaná PLC automtom, ktorý sa nachádza v rozvádzači na žeriave a zabezpečuje ovládanie frekvenčných meničov jednotlivých pohybov, snímanie polohy žeriavu a zdvihu prostredníctvom rotačných polohových čidiel a zisťovanie stavu koncových vypínačov. Druhou je počítač vo velíne, ktorý slúži na vytváranie a editáciu povelových súborov pre činnosť žeriavu pri práci na jednotlivých zákazkách, k prehľadnému zobrazovaniu stavu materiálu v sklade a pre tlač výpisov a štítkov označujúcich obsah palety. Počítač PC vo velíne a riadiaci PLC systém žeriavu sú vzájomne prepojené prostredníctvom pomocného PLC automatu vo velíne, ktorý zároveň slúži ako prípojný bod pre pulty miestneho ovládania na ploche skladu. 

Prenos dát medzi žeriavom a pomocným PLC automatom prebieha bezdrôtovou sériovou linkou, riadiacou prvky žeriavu vo velíne a na ploche skladu komunikujú po sériových linkách. V poloautomatickom a manuálnom režime sú povely pre žeriav odovzdávané obsluhou prostredníctvom vysielača rádiového diaľkového ovládania. 

Vlastná logistika

Hutný materiál dopravujú kamióny do priestoru skladu, kde je skladaný na prijímaciu plochu pomocou jednodnosníkového žeriavu. Každý z uskladňovaných materiálov je najprv pomocou jednoduchého postupu umiestnený v databáze skladu na dopredu vybrané miesto, kam bude žeriavom navezený – obsluha vytvára povelový súbor pre činnosť žeriavu. 

priebehu realizácie bolo nutné vyriešiť, ako uľahčiť obsluhe spoluprácu s obslužným programom skladu žeriavu. Pri práci s počítačom vo velíne môže obsluha využívať grafické rozhranie programu, ktoré prehľadne na monitore zobrazuje rozmiestnenie materiálu na ploche skladu, v regáloch a na paletách. Program ponúka i možnosť vyhľadávania podľa kritérií (materiál, paleta atď.), pre zjednodušenie zadávania ponúka predvolené hodnoty pre vlastnosti materiálov a paliet z užívateľsky definovaných databáz. Pri rozmiestňovaní materiálov na mape skladu prebieha zároveň kontrola správneho umiestnenia materiálu s ohľadom na povolené zaťažovanie regálov, pokiaľ je materiál pri zadávaní do počítača v regáli rozmiestňovanými nepovoleným spôsobom, je obsluha už dopredu upozornená farebným odlíšením regálu na mape skladu tak, aby mohla okamžite zmeniť rozmiestnenie paliet. Informácie o požadovanom rozložení materiálu v stojanoch sú ukladané ako povelové príkazy pre žeriav vo forme tzv. zákaziek. 

Pri vyskladňovaní materiálov, na základe konkrétnych objednávok od  zákazníkov, sú na počítači vytárané zákazky, ktorých obsahom je zoznam paliet, ktoré majú byť vyvezené zo skladu na manipulačné toky. Pri zostavovaní zákazky pre vyskladnenie materiálu obslužný program opäť ponúka možnosť využitia vyhľadávaných funkcií podľa zadaných kritérií (číslo palety, materiál, množstvo materiálu v palete atď.). Výsledkom je opäť zložený povelový príkaz pre každú jednotlivú zákazku. 

Obslužný program dovoľuje zadať i špeciálne príkazy – napr. povel na preskladanie materiálu medzi stojanmi v rámci skladu, ďalším povelom  vykonáva inventúru v zadanom rozsahu stojanov v sklade (žeriav pozdvihne paletu s materiálom a vykoná porovnanie s údajmi v databáze).

Zákazky typu „uskladnenie“ a „vyskladnenie“ uložené v počítači vo velíne je možné zobraziť na termináli ovládacích pultov. Na pulte si obsluha žeriavu následne vyberie manipulačný stôl a zákazku, ktorá sa bude na zvolenom stole spracovávať. Žeriav vykonáva podľa parametrov povelového súboru navážanie alebo vyváženie jednotlivých paliet s prihliadnutím k prioritám zadaným pri vytváraní povelového súboru (napr. vyváženie podľa polohy, podľa materiálu a pod.).

Požiadavky na maximálnu kapacitu skladu neovplyvnili len rozmiestenie a vyhotovenie regálov v regálovej zóne. Boli zároveň limitujúcim faktorom pre presnosť všetkých pohybov žeriavu v trojrozmernom priestore skladu – napr. šírka uličky poskytuje len medzeru 12 cm medzi traverzou a regálom.

Štandardné bezpečnostné prvky, ktoré sú súčasťou každého žeriavu, museli byť doplnené množstvom ďalších, ktoré zaručujú zdvojenú kontrolu polohy mostu, mačky, zdvihu a vidlíc. Súčasne boli na žeriav osadené snímače, ktoré zabezpečujú skutočnú polohu vidlíc voči regálom a manipulačným stolom. Na vybraných miestach sú pohyby žeriavu rýchlostne obmedzené alebo je tu pohyb úplne zakázaný tak, aby nedošlo ku kolízii žeriavu s ostanými časťami technológie. Doplnenie automatizačných prvkov a vytvorený software tak premenili stohovací teleskopický žeriav ITECO na „inteligentného skladníka“, ktorý automaticky z regálov vynáša na manipulačné stoly a pomáha s výberom materiálu do zákaziek.

kontakt

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás