Elektrické lanové kladkostroje

Elektrické lanové kladkostroje ABUS sú srdcom našich žeriavových systémov. Sú tiež výsledkom desaťročí výskumu a vývoja v spoločnosti ABUS. Napríklad v závode ABUS v Gummersbachu vyrábame naše elektrické lanové kladkostroje pomocou najnovších výrobných metód, čím zaisťujeme vynikajúcu spoľahlivosť a trvanlivosť našich výrobkov. Elektrické lanové kladkostroje ABUS pokrývajú rozsah nosnosti od 1 t do 120 t. V závislosti od aplikácie a požiadaviek si naši zákazníci môžu vybrať z veľkého množstva modelov: od štandardných lanových kladkostrojov v nižšom rozsahu nosnosti až po špeciálne konštrukcie lanových kladkostrojov s ďalšími systémovými komponentmi v hornom rozsahu nosnosti. Jedna vlastnosť však spája všetky typy kladkostrojov: maximálnu efektívnosť a bezpečnosť vo výrobe a toku materiálu.

KONŠTRUKCIA E – jednonosníková mačka

Jednonosníková mačka ako lacné riešenie v kompaktnom prevedení s veľmi priaznivými rozmermi. Rozsah nosnosti 1 t –16 t. Dva priame pohony pre pojazd ústrojenstva s krytými prevodmi. Pojazdové ústrojenstvo mačky je možné nastaviť na rôzne šírky príruby.

Detaily produktu Dopyt

KONŠTRUKCIA U – jednonosníková mačka so zdvojeným pojazdom pre väčšie hmotnosti

Jednonosníková mačka so zdvojeným pojazdom pre vyššie hmotnosti a väčšie výšky zdvihu. Rozsah nosnosti 6,3 t - 25 t. Pojazdové ústrojenstvo mačky s priamym pohonom a krytým prevodom. Používa sa pri jednonosníkových žeriavoch s vyššími nosnosťami a väčšími výškami zdvihu.

Detaily produktu Dopyt

KONŠTRUKCIA S – konzolová mačka

Konzolová mačka so spúšťaním a zdvíhaním lana vedľa žeriavového mosta, čím sa optimalizuje výška zdvihu. Rozsah nosnosti 1 t - 10 t. Kombinácia optimalizovanej výšky zdvihu háku a možnosti jednonosníkových žeriavových nosníkov s rozpätím viac ako 35 m predstavuje výhodu pri investíciách do hál a budov.

Detaily produktu Dopyt

KONŠTRUKCIA D – dvojnosníková mačka základnej konštrukcie

Kompaktná dvojnosníková mačka pre strednú nosnosť do 63 t. Kĺbové pripojenie nosníka pojazdového ústrojenstva zaručuje dosadnutie na štyri kolieska. Mačka má dva priame pohony pre pojazdové ústrojenstvo.

Detaily produktu Dopyt

KONŠTRUKCIA DA – dvojnosníková mačka s nízkou stavebnou výškou

Na rozdiel od typu D je nosník so zdvíhacím zariadením kĺbovo pripojený medzi nosníkmi pojazdového ústrojenstva. Týmto spôsobom sa dosiahne minimálna vlastná výška mačky.

Detaily produktu Dopyt

KONŠTRUKCIA DQA – dvojnosníková mačka s veľmi nízkou stavebnou výškou

Dvojnosníková mačka s nosnosťou až 40 t. Extrémne nízka konštrukcia s osou lanového bubna v smere mačky, s kĺbovým pripojením nosníka pojazdového ústrojenstva pre garantované dosadnutie na štyri kolieska, s dvoma priamymi pohonmi pojazdového úsrojenstva mačky.

Detaily produktu Dopyt

KONŠTRUKCIA Z – dvojnosníková mačka s dvojitým zdvíhacím ústrojenstvom

Kompaktná dvojnosníková mačka s dvojitým zdvíhacím ústrojenstvom pre nosnosť až 120 t. Kĺbové pripojenie nosníka pojazdového ústrojenstva pre garantované dosadnutie všetkých kolies, s dvoma priamymi pohonmi pre pojazdové ústrojenstvo mačky.

Detaily produktu Dopyt
kontakt

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás