Modulárny lanový kladkostroj ABUS

Technická inteligencia v špičkovej forme

Nový lanový kladkostroj firmy ABUS presviedča svojim výkonom, jednoduchou údržbou, bezpečnosťou, komfortom a svojim modernými dizajnom. Jednoducho ohromujúci.

Výkon

Indukčné meranie záťaže

Modulárny lanový kladkostroj ABUS GM 1000m pokrýva rozmedzie nosnosti do 5,0 t, v prípade dvoch závesov 1,6 – 2,5 t a pri štyroch závesoch 3,2 t – 5 t. Rám mačky je zložený zo zoskrutkovaných a zlisovaných bočných stien. Tento inovatívny spôsob spojenia, patentovaný firmou ABUS, fascinuje vysokou presnosťou a pevnosťou.

Modulárny lanový kladkostroj je poháňaný frekvenčným meničom. Pohon zdvihu má štvorpólový motor so sériovým ovládaním frekvenčným meničom. Voliteľne je možné rýchlosť zdvihu plynule ovládať alebo simulovať s prepínaním pólov. Maximálna rýchlosť zdvihu závisí na záťaži a dosahu je pri chode naprázdno dvojnásobok menovitej rýchlosti zdvihu. Patentovaná metóda indukčného merania zaručuje meranie záťaže i pri nečinnosti zdvíhacieho ústrojenstva. Modulárny lanový kladkostroj ABUS má moderný, funkčný vzhľad, ktorý podtrhuje dizajnový a veľmi kvalitný farebný koncept.

Jednoduchá údržba

Modularita a zásuvné spojenie

Prelanenie lanového kladkostroja je možné prestaviť: zo štyroch závesov (4/1) na dva závesy (2/1) a opačne. To je výhodné vtedy, ak sa menia podmienky použitia alebo sa má lanový kladkostroj poskytnúť ďalšiemu zákazníkovi. Prestavba prebieha jednoducho a rýchlo, pretožetraverza s vratnou kladkou a traverza s pevným bodom sú na ráme mačky namontované pomocou spoľahlivého čapového spojenia a v prípade potreby je možné ho jednoducho vymeniť. Modulárny lanový kladkostroj ABUS je sériovo vybavený nastaviteľnými a tlmivo uloženými vodiacimi kolieskami a tým chráni spodný pás žeriavu.

Vďaka komfortnému sklápaciemu mechanizmu je montáž lanového kladkostroja na žeriave veľmi jednoduchá. Spínacia skriňa lanového kladkostroja má dôslednú modulárnu konštrukciu: všetky súčasti jemožné pripojiť zasunutím a vprípade potreby je možné si ich zakúpiť na trhu z ponuky renomovaných výrobcov – veľká výhoda v prípade servisu!

Bezpečnosť

Bezpečnostné prvky

Modulárny lanový kladkostroj je sériovo vybavený maticovým LED displejom, ktorý zobrazuje najrôznejšie prevádzkové informácie ovládania žeriavu ABUControla stavové hlásenia komponentov žeriavu. Tak je možné rýchlo a ľahko identifikovať chyby a odstrániť ich. LED displej znázorňuje znaky kontrastne a je dobre čitateľný.

Tlmenie

Tlmenie kývania

Tlmenie kývania ABUS zvyšuje bezpečnosťa komfort pri preprave nákladov v citlivých oblastiach. Tlmenie kývania je založené na matematických výpočtoch. Pri nich sa zohľadňujú pojazdové rýchlosti, zrýchlenie a spomalenie mačky, poloha háku a dĺžka prostriedkov na uchopenie bremena. Aj osoby, ktoré žeriavy ovládajú len zriedkakedy môžu pomocou tlmenia kývania prepravovať bremená bezpečne.

kontakt

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás