Typy otočných žeriavov ITECO – ABUS

Publikované: 17. januára 2024

Pri tímovej práci sa potenciál jednotlivcov spája do celkovej sily podniku. Otočné žeriavy ABUS sú slní a spoľahliví členovia tímu, korí Vám prácu zjednoduchšia. Firma ABUS ponúka prostredníctvom svojho rozsiahleho sortimentu otočných žeriavov mimoriadne flexibilné a výhodné riešenia materiálových tokov na pracovisku. 

Otočné žeriavy ABUS je možné prispôsobiť požiadavkám – od spôsobu upevnenia až po doplnkové vybavenie – všetko v kvalite ABUS. 

Ovládajú sa jednoducho stlačením tlačidla – ľahko a starostlivo zvládnu záťaž do 6,3 t. Pri tom nie je dôležité, či stoja na vlastnom stĺpe alebo sú namontované na stenách, prípadne na podperách. Či osádzate stroje, vymieňate ťažké nástroje alebo zdvíhate diely na pracovné stoly – s otočnými žeriavmi ABUS je zdvíhanie ľahšie, hospodárnejšie a bezpečnejšie. 

Stĺpový otočný žeriav LSAbbildung ABUS Säulenschwenkkran LS

Prehľad

STĹPOVÝ OTOČNÝ ŽERIAV LS  C:\Users\iteco-13\Desktop\BLOGY www.itecozeriavy.sk\stĺpový otočný žeriav LS (2).jpg

Stĺpový otočný žeriav LS je určený pre voľne stojacu montáž na podlahu haly. Tento žeriav na pracovisku vám ponúka rozsah otáčania 270 ° s vyložením až 7 m a nosnosťou až 1 t. Rozsah otáčania je možné individuálne nastaviť pomocou otočných dorazov.

Podpora zdvíhacích úloh je typická pre stĺpový otočný žeriav LS, väčšinou v dolnom rozsahu nosnosti. Bremeno je možné rýchlo a bezpečne zdvihnúť a vďaka plynulo a ľahko otáčaciemu sa výložníku ho prenášať presne a bez námahy.

Stĺpový otočný žeriav LSXAbbildung ABUS Säulenschwenkkran LSX

Prehľad

STĹPOVÝ OTOČNÝ ŽERIAV LSX

Stĺpový otočný žeriav LSX je určený na voľne stojacu montáž na podlahu haly. Tento žeriav na pracovisku vám ponúka rozsah otáčania 270 ° s vyložením až 7 m a nosnosťou až 0,5 t.C:\Users\iteco-13\Desktop\BLOGY www.itecozeriavy.sk\stĺpový otočný žeriav LSX.jpg

Vďaka vysokému konzolovému ramenu sú možné vysoké polohy hákov, ktoré optimálne využívajú dostupný priestor. Okrem rozsiahlej štandardnej verzie môže byť tento otočný žeriav jednotlivo doplnený užitočnými rozšíreniami, ako je elektrický pojazd mačky alebo rádiové diaľkové ovládanie.

Stĺpový otočný žeriav VS Abbildung ABUS Säulenschwenkkran VS

Prehľad

STĹPOVÝ OTOČNÝ ŽERIAV VS

Stĺpový otočný žeriav VS je určený pre voľne stojacu montáž na podlahu haly. Tento žeriav na pracovisku vám ponúka rozsah otáčania 360 ° s vyložením až 10 m a nosnosťou až 6,3 t. Vďaka svojej nízkej konštrukcii sú možné vysoké polohy hákov, ktoré optimálne využívajú dostupný priestor. Okrem rozsiahlej sériovej verzie môže byť tento stĺpový otočný žeriav jednotlivo doplnený o užitočné rozšírenia, ako je elektrický otočný pohon, elektrický pojazd mačky alebo pojazdné ovládanie.C:\Users\iteco-13\Desktop\BLOGY www.itecozeriavy.sk\stĺpový otočný žeriav VS.jpg

Otočné stĺpové žeriavy do stredných nosností je možné veľmi hospodárne namontovať – ukotviť na existujúcu podlahu  resp. medzistropnú dosku pomocou nášho kotevného systém s kruhovou / štvorcovou oceľovou medzidskou (roznášacou pľatňou) a špeciálnych chemických kotiev vyvinutých pre dynamické zaťaženie – ktoré sa po montáži zapustia do kotevnej dosky. Najbežnejší spôsob kotvenia otočných stĺpových žeriavov ABUS v prípade nedostočne únosných podláh je kotvenie na vopred pripravený základ s kotevnými tyčami resp. ideálnymi kotvami ABUS.

Nástenný otočný žeriav LW (otočný konzolový žeriav)Abbildung ABUS Wandschwenkkran LW

Prehľad

NÁSTENNÝ OTOČNÝ ŽERIAV LWC:\Users\iteco-13\Desktop\BLOGY www.itecozeriavy.sk\stĺpový otočný žeriav LW.jpg

Nástenný otočný žeriav LW je určený na montáž na stenu alebo podperu. Tento žeriav na pracovisku vám ponúka rozsah otáčania až 180 ° s vyložením až 7 m a nosnosťou až 1 t.

Nástenný otočný žeriav LW pomáha nenápadne a spoľahlivo pri ručnom premiestňovaní nižších nákladov. Vďaka svojej ľahkej konštrukcii je možné ho samostatne alebo s bremenom viesť rýchlo a presne, dokonca aj pri veľkých výčnelkoch, a tak vás efektívne podporí v každodennej práci.

Nástenný otočný žeriav LWX (otočný konzolový žeriav)Abbildung ABUS Wandschwenkkran LWX

Prehľad

NÁSTENNÝ OTOČNÝ ŽERIAV LWX

Nástenný otočný žeriav LWX je určený na montáž na stenu alebo podperu. Tento pracovný žeriav vám ponúka pracovný rádius až 180 ° s vyložením až 7 m a nosnosťou až 0,5 t.

Nízke stropy a dodatočná požadovaná svetlá výška sú typickými rozhodovacími kritériami pre použitie nástenného otočného žeriavu LWX. Nízke nároky na priestor a možná výška zdvihu sú presvedčivé. Okrem štandardnej verzie môže byť tento otočný žeriav individuálne doplnený o užitočné rozšírenia, ako je elektrický pojazd mačky alebo rádiové diaľkové ovládanie.

Nástenný otočný žeriav VW  (otočný konzolový žeriav)Abbildung ABUS Wandschwenkkran VW

Prehľad

NÁSTENNÝ OTOČNÝ ŽERIAV VWC:\Users\iteco-13\Desktop\BLOGY www.itecozeriavy.sk\stĺpový otočný žeriav VW .jpg

Nástenný otočný žeriav VW je určený na montáž na stenu alebo podperu. Tento pracovný žeriav vám ponúka rozsah otáčania 180 ° s vyložením až 10 m a nosnosťou až 5 t.

S nástenným otočným žeriavom VW je možné rozmery haly využiť tak, že na prenos bremena sa dosiahne najvyššia možná výška zdvihu. Nástenné otočné žeriavy typu VW sú štandardne vybavené výkonnými a osvedčenými lanovými kladkostrojmi ABUS a majú pojazdné ovládanie.

Nástenné otočné žeriavy (otočné konzolové žeriavy) môžeme kotviť:

-na oceľových podperách pomocou nástenných konzol/nástenných ložísk – najbežnejší spôsob, 

-na oceľovobetónových podperách pomocou upínacích konzol – objímok, na oceľovobetónových stenách alebo podperách  -pomocou naváracích platni prikotvených k podperám alebo stene, 

– alebo je možné naváracie platne navariť na oceľový stĺp, 

– na oceľovo betónových stenách pomocou nástenných konzol a priechodzích kotiev.

kontakt

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás