Aplikácie mostových žeriavov ABUS v priemysle. Aké výhody prinášajú?

Publikované: 19. októbra 2023

Mostové žeriavy sú dnes nevyhnutnými pomocníkmi v mnohých oblastiach. Zjednodušujú viaceré pracovné úkony a umožňujú zdvíhať a prenášať ťažké bremená. V súčasnosti sa stretnete rovno s niekoľkými typmi. Viete, ktoré to sú?

Čo je mostový žeriav?

Mostový žeriav je typ žeriava, ktorý je charakteristický tým, že je pevne spojený s manipulačným miestom – priestorom. Najčastejšie sa využíva vo výrobných halách alebo prekladiskách, kde slúži na presun rôznych bremien.

Bežnou súčasťou mostového žeriava je nosník (nosníky) žeriavu  niekedy označovaný aj ako most žeriavu (žeriavové mosty) a priečniky. Priečniky umožňujú pohyb po žeriavovej dráhe v kolmom smere na pozdĺžnu os mosta žeriavu.

Konštrukcia mostového žeriava sa skladá z jedného alebo viacerých nosníkov. Hlavné nosníky žeriavu sú vyrobené z valcovaných resp. zo zváraných krabicových profilov. Hlavné nosníky sú priskrutkované k priečnikom vysokopevnostnými skrutkami.

Pohon mostových žeriavov je elektrický.

Ďalšou dôležitou súčasťou je elektrický kladkostroj s elektrickým pojazdom – nazývaný mačka žeriavu.

Elektrické kladkostroje ABUS môžeme rozdeliť:

– elektrické reťazové kladkostroje ABUS s pojazdom – žeriavová mačka – pre nosnosti spravidla do ca. 4t


– elektrické lanové kladkostroje ABUS s pojazdom – žeriavové mačky – ktoré sa ďalej delia na: jednonosníkové mačky – pre nosnosti do ca. 12,5-16t, jednonosníkové konzolové mačky pre nosnosti do ca. 10 a dvojnosníkové mačky pre nosnosti do ca. 120t

Aké výhody prinášajú ABUS mostové žeriavy?

Mostové žeriavy ABUS sa delia na štyri základné typy. Každý typ má inú konštrukciu a výhody, ktoré vám poskytuje.

Jednonosníkové mostové žeriavy ABUS

Jednonosníkové mostové žeriavy ABUS disponujú jedným hlavným nosníkom, čiže mostom. Ten býva vyrobený:

  • zo zváraného krabicového profilu,
  • z valcovaného profilu.

Ďalšie rozdelenie jednonosníkových žeriavov ABUS je na:

  • jednonosníkové žeriavy s podvesnou mačkou – mačka jazdí po spodnej prírube žeriavu
  • jednonosníkové žeriavy s bočnou konzolovou mačkou – mačka jazdí po hornej prírube žeriavu

Hlavnou výhodou jednonosníkového mostového žeriava je to, že má nižšiu hmotnosť, jednoduchšiu konštrukciu a je vhodný pre menšie rozpätia do ca. 30m a menšie nosnosti do 12,5-16t. Využijete ho preto hlavne v strojárskych výrobách a skladoch, alebo v oblasti výroby, kde nie sú tak náročné podmienky.

Dvojnosníkové mostové žeriavy ABUS

Ako už z ich názvu vyplýva, dvojnosníkové mostové žeriavy majú dva nosníky, resp. mosty. Tie bývajú vyrobené:

  • z valcovaných profilov,
  • zo zváraného krabicového profilu (častejšie riešenie).

Medzi najväčšie výhody dvojnosníkového mostového žeriava patrí Medzi najväčšie výhody dvojnosníkového mostového žeriava patrí široké spektrum použitia. Na rozdiel od jednonosníkového mu nerobí problém ani väčšia plocha, alebo výška a najmä vyššie vyťaženie a zaťaženie. Ideálny je preto aj do prostredia s náročnými podmienkami, ako je napríklad strojárstvo a rôzne priemyselné výroby a viac vyťažené sklady.

Podvesné mostové žeriavy ABUS

Podvesné mostové žeriavy sa od jedno a dvojnosníkových výrazne líšia. Najväčšie rozdiely si všimnete najmä v konštrukcii a spôsobe pojazdu. Ich hlavný nosník býva vyrobený:

  • zo zváraného krabicového profilu,
  • z valcovaného profilu.

Menšou nevýhodou podvesných mostových žeriavov je to, že je ich možné použiť iba v halách ktoré majú silnú stropnú konštrukciu a pre nosnosti do ca. 8t a rozpätia ca. do 25 m. Práve preto sú ideálne skôr do skladov a výroby s menej náročnými podmienkami.mi podmienkami.

Nástenné konzolové jednonosníkové žeriavy ABUS

Nástenné konzolové jednonosníkové žeriavy disponujú jedným hlavným nosníkom, čiže mostom. Ten býva vyrobený:

  • zo zváraného krabicového profilu,
  • z valcovaného profilu.

Hlavnou výhodou nástenného konzolového žeriavu ABUS je, že sa pohybuje po vlastnej žeriavovej dráhe pod veľkými mostovými žeriavmi. Tým je na základe prídavných dopravných možností dôsledne zaistený plynulý tok materiálu vo všetkých výrobných oblastiach. Pomocou pravouhlých súradníc je pritom schopný ovládať zároveň viac pracovísk. Jednonosníkový nástenný konzolový mostový žeriav môžete obdržať v prevedení do nosnosti 5 t a do 12 m vyloženia.. Využijete ho preto hlavne v skladoch alebo v oblasti výroby, kde nie sú tak náročné podmienky.

Kľúčový je kvalitný žeriav

Aby vám mohli jednotlivé typy žeriavov poskytnúť všetky spomínané vlastnosti, budete si ich musieť zaobstarať od overeného dodávateľa. Jednou z možností je spoločnosť ITECO ŽERIAVY s.r.o., ktorá zastupuje pre Slovenský trh firmu ABUS Kransysteme GmbH – ABUS cranes a okrem vysokej kvality zaistí aj bezpečnosť a profesionálne poradenstvo,  servis a rýchlu dodávku náhradných dielov.

kontakt

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás