Vážiaca kladnica ABUS je skutočnou výhodou.

Publikované: 15. mája 2024

Vedieť, čo visí na háku je pre mnoho prevádzkovateľov žeriavov dôležité: váženie tovaru a vyúčtovanie zákazníkovi, nakládka kamiónov, rozvoz naváženého materiálu do výroby, dodržiavanie bezpečnostných predpisov pre bremená alebo zabezpečenie hmotnosti kontajnerov – vážiaca kladnica ABUS je pre tieto účely ekonomicky výhodným riešením.

C:\Users\iteco-13\Desktop\BLOGY www.itecozeriavy.sk\vážiaca kladnica.jpg

Vážiaca kladnica ABUS je digitálna obchodná váha triedy presnosti III a je kalibrovaná a dodávaná v prevádzkyschopnom stave. Zaťaženie sa určuje pomocou odolného kruhového torzného tenzometrického dynamometra z nerezovej ocele. Vážiaca elektronika je vyrobená z modernej SMD technológie v robustnom priemyselnom prevedení.

Vážiaci modul sa optimálne integruje do kladnice lanových kladkostrojov ABUS. Strata pri zdvihu sa pri 4-lanovom vinutí zdvíhacieho zariadenia rovná nule, pri 6- , 8-, alebo 10-lanovom prevedení je minimálna.

Pri vážiacej kladnici ABUS sa zaťaženie zobrazí vždy v zornom poli obsluhy: na displeji váhy,  na diaľkovom ovládači alebo voliteľne na vonkajšom veľkom displeji na žeriave alebo v hale.

Dáta je možné prenášať pomocou inteligentných prídavných zariadení tam, kde je to potrebné: je možné uložiť ich na pamäťovú kartu SD v diaľkovom ovládači alebo ich poslať prostredníctvom bezpečného prenosu dát cez vyhodnocovacie zariadenie Teledata1) na tlačiareň, skladový počítač alebo sieťové pripojenie. Údaje sa potom môžu automaticky prevziať a zdokumentovať napríklad v protokoloch o vážení, dodacích listoch, faktúrach alebo zoznamoch skladových zásob.

Jednoduché váženie

Váhu je možné použiť pri jedno- a dvojnosníkových žeriavoch, podvesných dráhach, pojazdových zdvíhadlách a pri otočných žeriavoch so štandardnými lanovými kladkostrojmi ABUS. Špeciálne konštrukcie alebo prestavby zdvíhacieho zariadenia nie sú potrebné. Prepojenie káblami s lanovým kladkostrojom alebo inými zariadeniami sa taktiež nevyžaduje. Výkonná batéria váhy s dlhou životnosťou a pohodlným nabíjaním dodáva energiu na meranie a prenos dát. V závislosti od prístroja sa váha obsluhuje prostredníctvom autonómneho infračerveného alebo rádiového ovládania, teda bez ohľadu na to, či sa žeriav ovláda závesným ovládačom alebo diaľkovým ovládaním. Nulovanie, tarovanie, váženie, čítanie a ďalšie funkcie: jednoducho stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači váhy. Realizovateľné sú aj združené váhové systémy: Kto musí napríklad určiť brutto hmotnosť kontajnerov pre námornú prepravu podľa konvencie SOLAS alebo chce odvážiť dlhý náklad, môže použiť viaceré kladnice ABUS (Master-Slave) a zistiť súčet zaťaženia.

C:\Users\iteco-13\Desktop\BLOGY www.itecozeriavy.sk\vážiaca kladnica ovládač.jpg

Existujúci žeriav + nová váha?

Dovybavenie? – Žiadny problém pri existujúcich lanových kladkostrojoch ABUS zodpovedajúcej veľkosti! Vážiacu kladnicu ABUS je tu možné kedykoľvek dodatočne a bez veľkého úsilia namontovať. Možné je aj dovybavenie vážiacich kladníc ABUS prídavnými periférnymi prístrojmi a zariadeniami na prenos a vyhodnocovanie údajov.

Vážiaca kladnica ABUS uľahčuje váženie – skutočný ekonomický prínos pre každého, u koho zisťovanie hmotnosti patrí k chodu prevádzky.

kontakt

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás