Manipulácia veľkých bremien

Publikované: 29. mája 2024

Efektívnejšie v tandeme

Potrebujete vo vašej firme spoľahlivo a bezpečne manipulovať s mimoriadne dlhým alebo neskladným nákladom? Jednoduchý žeriav na to nestačí? Použitie dvoch nezávisle od seba riadených žeriavov by mohlo byť riskantné?

Pre takúto špeciálnu logistickú úlohu ponúka spoločnosť ABUS ako najbezpečnejšie riešenie tandemové ovládanie ABUControl. Pomocou diaľkového ovládania umožňuje pohybovať súčasne dvomi žeriavmi. Obsluha si môže zvoliť optimálne stanovisko podľa prevádzkových podmienok priamo na mieste. Laserové dištančné senzory kontrolujú vzdialenosť medzi žeriavmi a polohou mačiek počas pohybu v tandeme. V prípade poruchy alebo zmeny vzdialenosti nad rámec prednastavenej hraničnej hodnoty dôjde k súčasnému vypnutiu pohybu všetkých žeriavov a mačiek. Pri pohybe v tandeme sa tak zmena vzdialenosti z dôvodu poruchy udržiava v úzkych medziach. Porucha systému sa zobrazí obsluhe. Pri žeriavoch a mačkách pohybujúcich sa v tandeme sa rýchlosť jazdy reguluje. Dva žeriavy, maximálne štyri mačky, všetko sa reguluje. 

Dva v jednom pre vašu prevádzku

Profesionálne riešenie pre túto prepravnú úlohu ponúka tiež konvenčné stýkačové tandemové ovládanie ABUS. Pre špeciálne prevádzkové požiadavky sa ako alternatíva odporúča aj tu motorové ovládanie pomocou frekvenčného meniča, ktoré umožňuje jemné vyladenie v danom smere pohybu.

Tandemové žeriavy ABUS so stýkačovým ovládaním sú rovnako vybavené bezpečnostným programovateľným automatom (PLC) a komunikujú vzájomne opticky pomocou svetelných závor. Oba žeriavy a ich zdvíhacie mechanizmy sú v bežnom prípade konštrukčne rovnaké a pohybujú sa súbežne v tandeme rovnakou rýchlosťou zvoleným smerom a s rovnakým rozložením bremena, vykonávajú teda pojazd žeriavu, pojazd mačky a zdvíhanie alebo spúšťanie bremena vo dvojici.

Pretože PLC stýkačového ovládania príslušné pohyby v tandemovom režime len ovláda a nereguluje, môžu sa pri prevádzke oboch zdvíhacích mechanizmov, žeriavov a mačiek aj napriek rovnakej menovitej hodnote vyskytnúť rozdielne rýchlosti pojazdu mačiek a žeriavov. Dráhové rozdiely vyrovná obsluha žeriavu podľa požiadaviek pomocou funkcie voľby 1/1 + 2/2. Existujúce žeriavy je možné dovybaviť tandemovým ovládaním, pokiaľ sú splnené technické predpoklady.

Citlivé ovládanie

ABUS regulácia súbehu dvoch mačiek na jednom žeriave navyše ponúka bezpečnú manipuláciu s dlhými bremenami. Tiež pri rôznych lanových kladkostrojoch sa vďaka stálej regulácii účinne zamedzí rozbehu rýchlosti zdvihu. Za predpokladu, že je žeriav vybavený frekvenčným meničom.

Dva žeriavy v tandemovej prevádzke fungujú ako jeden stroj….

Rôzne signalizačné svetlá s LED diódami s dlhou životnosťou signalizujú obsluhe žeriavu jeho prevádzkový stav.

Pre obsluhu žeriavov s tandemovým ovládaním ABUS je vhodné použiť diaľkové ovládanie ABURemote spoločnosti ABUS. Príslušné ovládacie prvky poskytujú užívateľsky prívetivé zariadenie a umožňujú sledovanie rôznych pohybov žeriavu. Pomocou prednastavených voliteľných možností v ovládači ABURemote je možné funkciu tandemového ovládania zapnúť alebo vypnúť, takže je možné každý žeriav alebo každý zdvíhací mechanizmus používať tiež jednotlivo.

Pozdĺžne alebo priečne

Tandemové ovládanie pre dva súbežné žeriavy je vhodné najmä na prepravu bremien v pozdĺžnej osi prevádzkovej haly. Pre pohyby v priečnej osi sa ponúka variant tandemu s dvomi zdvíhacími mechanizmami na jednom žeriave. 

kontakt

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás