Kladkostroje s konštrukciou S

  • Nosnosť 1 t - 10 t
  • Pohyb lana vedľa žeriavového mostu
  • Optimálny zdvih háku
  • Umožňuje znížiť výšku haly
zeriav

Máte záujem o tento produkt? Vyžiadajte si cenovú ponuku!

Kontakt PDF Dopyt Dopyt

KONŠTRUKCIA S – konzolová mačka

Konzolová mačka typu S sa vyznačuje pohybom lana vedľa žeriavového mostu. Takýmto spôsobom je možné dosiahnuť optimalizovanú výšku háku v rozsahu nosnosti 1 t - 10 t. Optimálny zdvih háku tejto konštrukcie mačky a možnosť dodať žeriavové mosty s rozpätím viac než 35 m ako jednonosníkové znamenajú v porovnaní s inými konštrukciami výhody pri celkovej investícii.

V porovnaní s jednonosníkovým žeriavom s jednonosníkovou mačkou konštrukcie E je možnosť výšku haly znížiť.

V porovnaní s dvojnosníkovým žeriavom dosahujeme pri približne rovnakých konštrukčných výškach nižšie zaťaženie žeriavovej dráhy a budov.

Na stiahnutie:

Podobné produkty

podobny produkt

KONŠTRUKCIA D

Kompaktná dvojkoľajnicová mačka pre stredný rozsah nosností s kĺbovým pripojením nosníka pojazdového ústrojenstva zaručuje rovnomerné zaťaženie všetkých štyroch kolies.

Zobraziť
podobny produkt

KONŠTRUKCIA DA

Odlišná od konštrukcie D je tu nosná traverza so zdvíhacím ústrojenstvom napojená medzi nosníkmi pojazdu kĺbovo.

Zobraziť
podobny produkt

KONŠTRUKCIA DQA

Dvojnosníková mačka extrémne nízkej konštrukcie s osou lanového bubna v smere pojazdu mačky.

Zobraziť
podobny produkt

KONŠTRUKCIA Z

Kompaktná dvojnosníková mačka s dvojitým zdvíhacím ústrojenstvom a kĺbovým pripojením nosníka pojazdového ústrojenstva.

Zobraziť
kontakt

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás