Montáže uvedenie do prevádzky a úradné skúšky

Vaša bezpečnosť a spokojnosť sú pre nás dôležité. Z tohto dôvodu dôverujte viac ako 50-ročným skúsenostiam a odbornosti ABUS, s inštaláciou a uvedením do prevádzky.
Postaráme sa o naplánovanie dodávky na miesto montáže a v prípade záujmu zabezpečíme včasnú dostupnosť vybavenia potrebného na montáž, ako sú autožeriavy, zdvíhacie plošiny a vysokozdvižné vozíky. Naši kvalifikovaní montéri špecialisti ABUS ovládajú najnovšie technické štandardy našich produktov a inštalujú ich s vysokou úrovňou bezpečnosti.
Predtým, ako budete môcť svoj žeriav použiť, je potrebná zákonom predpísaná „Montážna skúška a úradná skúška“. Radi prevezmeme túto zodpovednosť aj za vás prostredníctvom našich kvalifikovaných montérov. Choďte na istotu.


Montáž žeriavových systémov ABUS a produktov tretích strán
Demontáž a spätná montáž existujúcich žeriavových systémov ABUS a produktov tretích strán
Montáž žeriavových dráh
Montáž oceľových konštrukcií a spojov budov


Odborné montáže


• Montáž žeriavových systémov ABUS a produktov tretích strán
• Demontáž a opätovná montáž existujúcich žeriavových systémov ABUS a produktov tretích strán
• Montáž žeriavových dráh
• Montáž oceľových konštrukcií a spojov budov
• Zváranie odborných zostáv certifikovanými zváračmi
• Odborná elektromontážne vyškolenými elektrikármi
• Odborná montáž  kotvenia autorizovanými odborníkmi na kotvenie
• Jadrové vŕtacie práce
• Poskytovanie montážnych pomôcok ako sú mobilné žeriavy, vysokozdvižné vozíky, zdvíhacie pracovné plošiny a pod.


Uvedenie žeriavových systémov do prevádzky odborníkmi, odborníkmi alebo kvalifikovanými osobami


• Testovanie a skúšky pred prvým spustením podľa Slovenských predpisov
• Testovanie a skúšky po rekonštrukciách, doplnení a zmenách podľa Slovenských predpisov
• Zabezpečení skúšobných bremien
• Zabezpečenie zdvíhacích pracovných plošín


Montáže zdvíhacích zariadení:


Disponujeme montážnymi skupinami, ktoré Vám namontujú akékoľvek zdvíhacie zariadenie od všetkých výrobcov.


Uvedenie zdvíhacieho zariadenia do prevádzky:


Ak nemáte zdvíhacie zariadenie oficiálne v prevádzke, vypracujeme náhradnú dokumentáciu, posúdime statiku, vykonáme potrebné skúšky.


Zameranie žeriavovej dráhy:


Zameranie výškových a smerových parametrov žeriavovej dráhy. Zameranie žeriavovej dráhy predpisuje výrobca v dokumentácii žeriavu. Ak nie je predpísané, môže ho odporučiť servisný alebo revízny technik.


Rektifikácia žeriavovej dráhy:


Rektifikácia (výškové a smerové vyrovnanie) žeriavovej dráhy v prípade, že je zameranie výškových a smerových parametrov žeriavovej dráhy nezodpovedajúce norme.


kontakt

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás