Montáže, uvedenie do prevádzky a úradné skúšky

Pri montáži a uvádzaní žeriavu do prevádzky sa spoľahnite na naše dlhoročné skúsenosti a odborné kompetencie. Prevezmeme za Vás termínovú koordináciu dodávky na miesto montáže a na želanie sa postaráme, aby boli včas k dispozícii prístroje potrebné pre montáž ako autožeriav, zdvíhacie pracovné plošiny a vysokozdvižné vozíky. Naši kvalifikovaní odborní montéri poznajú najnovší technický vývoj našich výrobkov a pri montáži maximálne dbajú na bezpečnosť práce.


Vaša bezpečnosť a spokojnosť sú pre nás dôležité. Z tohto dôvodu dôverujte viac ako 50-ročným skúsenostiam a odbornosti ABUS, s inštaláciou a uvedením do prevádzky. Postaráme sa o naplánovanie dodávky na miesto montáže a v prípade záujmu zabezpečíme včasnú dostupnosť vybavenia potrebného na montáž, ako sú autožeriavy, zdvíhacie plošiny a vysokozdvižné vozíky. Naši kvalifikovaní montéri špecialisti ABUS ovládajú najnovšie technické štandardy našich produktov a inštalujú ich s vysokou úrovňou bezpečnosti. Predtým, ako budete môcť svoj žeriav použiť, je potrebná zákonom predpísaná „Montážna skúška a úradná skúška“. Radi prevezmeme túto zodpovednosť aj za vás prostredníctvom našich kvalifikovaných montérov. Choďte na istotu.


Odborné montáže žeriavov a zdvíhacích zariadení


• Montáž žeriavových systémov ABUS a produktov tretích strán
• Demontáž a opätovná montáž existujúcich žeriavových systémov ABUS a produktov tretích strán
• Montáž žeriavových dráh
• Montáž oceľových konštrukcií a spojov budov
• Zváranie odborných zostáv certifikovanými zváračmi
• Odborná elektromontážne vyškolenými elektrikármi
• Odborná montáž kotvenia autorizovanými odborníkmi na kotvenie
• Jadrové vŕtacie práce • Poskytovanie montážnych pomôcok ako sú mobilné žeriavy, vysokozdvižné vozíky, zdvíhacie pracovné plošiny a pod.


Uvedenie žeriavových systémov do prevádzky odborníkmi, odborníkmi alebo kvalifikovanými osobami


• Testovanie a skúšky pred prvým spustením podľa Slovenských predpisov
• Testovanie a skúšky po rekonštrukciách, doplnení a zmenách podľa Slovenských predpisov
• Zabezpečení skúšobných bremien
• Zabezpečenie zdvíhacích pracovných plošín


Uvedenie zdvíhacieho zariadenia do prevádzky


Ak nemáte zdvíhacie zariadenie oficiálne v prevádzke, vypracujeme náhradnú dokumentáciu, posúdime statiku, vykonáme potrebné skúšky.


Zameranie žeriavovej dráhy


Zameranie výškových a smerových parametrov žeriavovej dráhy. Zameranie žeriavovej dráhy predpisuje výrobca v dokumentácii žeriavu. Ak nie je predpísané, môže ho odporučiť servisný alebo revízny technik.


Rektifikácia žeriavovej dráhy


Rektifikácia (výškové a smerové vyrovnanie) žeriavovej dráhy v prípade, že je zameranie výškových a smerových parametrov žeriavovej dráhy nezodpovedajúce norme.


kontakt

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás