Dodatočné vybavenie, modernizácia, rekonštrukcie a generálne opravy žeriavov ABUS

Renovovať a modernizovať


Žeriav by mal rásť so svojimi úlohami - a tiež spĺňať vaše požiadavky v priebehu desaťročí. Často sa stáva, že sa menia podmienky používania: Vo vašej hale sa reorganizujú pracovné procesy, vyrábajú sa nové produkty, premiestňujú sa alebo sa vytvárajú nové kapacity – a váš žeriavový systém by sa mal prispôsobiť vašim želaniam. To samozrejme platí aj v prípade, ak sa má existujúci systém doplniť o modernejšie komponenty.


Všetky druhy prestavby


Náš priamy servisný tím je na vašej strane, ak sa zmenia požiadavky na váš žeriav ABUS. Či už obchádzanie prekážok, antikolízna ochrana viacerých žeriavov, koncové vypínače, rádiové ovládanie, tandemová prevádzka, alebo, alebo, alebo.


Sme tu k dispozícii s našimi servisnými technikmi a montážnymi tímami. Nezáleží na tom, či je potrebné vymeniť mačku, kladkostroj, pojazd, do vybaviť elektronické komponenty alebo upraviť komponenty: naši technici prispôsobia váš žeriav ABUS.


Ponúkame potrebný technický základ pre vašu prestavbu. Pretože každú zmenu treba dobre naplánovať. Sme tu pre vás so schémami zapojenia, technickými výkresmi a výkresmi zapojenia. Prinášame si so sebou aj potrebné právne znalosti. Žeriav po prestavbe, rekoštrukcii by mal byť schopný bezpečnej prevádzky a prejsť potrebnými skúškami.


Doplnenie bezpečnostných prvkov na zdvíhacie zariadenie:


Pre zvýšenie bezpečnosti práce na zdvíhacom zariadení a v okolí zdvíhacieho zariadenia  doplníme horizontálne istiace systémy na zdvíhacie zariadenia a žeriavové dráhy pre zabezpečenie ochrany proti pádu z výšky. Môžeme navrhnúť, naprojektovať a namontovať rôzne svetelné a zvukové aplikácie na zvýšenie bezpečnosti pri práci so zdvíhacím zariadením.


Kontrola prostriedkov pre zavesenie a uchopenie bremena:


Pravidelné prehliadky a skúšky prídavného zdvíhacieho príslušenstva na zavesenie alebo uchopenie bremena a viazacích prostriedkov, ktoré nie sú trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia v intervaloch a rozsahu, ktoré stanovujú technické podmienky výrobcu zdvíhacieho príslušenstva. V prípade potreby metalurgickej skúšky zabezpečíme skúšku v certifikovanom skúšobnom stredisku.


Rekonštrukcie:


Na starších zdvíhacích zariadeniach urobíme rekonštrukciu v požadovanom rozsahu.


Príklady najčastejšie realizovaných rekonštrukcií:


⦁ zvýšenie nosnosti žeriavov
⦁ výmena zdvíhacej jednotky – žeriavovej mačky
⦁ elektronická regulácia pojazdu mostu a mačiek vrátane zvýšenia rýchlosti
⦁ rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane káblových vedení a trolejí
⦁ zmena spôsobu ovládania z kabíny na ovládač, alebo na diaľkové ovládanie
⦁ inštalácie protizrážkového – antikolízneho zariadenia žeriavov
⦁ inštalácia napájania prídavných zariadení zavesených na háku
⦁ obchodné i neobchodné váženie na žeriave
⦁ doplnenie preťažovacieho zariadenia
⦁ rektifikácia žeriavových dráh


Posúdenie pred generálnou opravou:


Autorizovaným znalcom ABUS vykonáme posúdenie pred generálnou opravou. Pri dosiahnutí teoretickej životnosti sa zdvíhadlo môže ďalej prevádzkovať až po generálnej opakovanej skúške, ktorú smie vykonať len autorizovaný znalec výrobcu. Znalec posúdi, ktoré časti zdvíhadla sa musia vymeniť, určí novú teoretickú životnosť a maximálnu dobu do ďalšej generálnej opravy.


Generálna oprava:


Prevedieme generálnu opravu zdvíhadla v ustanovenom rozsahu znalca.

kontakt

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás