English version | Deutsch version

Trolejové vedenia

Vždy po správnej stope

  • Bezpečný a spoľahlivý prenos energie a dát
  • Prúdové zaťaženie od 10 A do 2000 A
  • Variabilný počet pólov
  • Špecifické riešenia podľa druhu aplikácie

Trolejové vedenia Wampfler slúžia na prenos energie (nielen na žeriavoch) a dát. K prenosu dát sa používajú dátové troleje zo zvláštnej legovanej zliatiny. Elektronický systém Wampfler Powertrans® je vysoko účinný doplnok pre zabezpečenie bezchybného prenosu dát aj v náročných podmienkach.

Trolejové vedenia Wampfler je možné prispôsobiť akémukoľvek požadovanému počtu pólov a rôznym montážnym polohám. Ich montáž je jednoduchá a rýchla aj na tých najzložitejších žeriavoch. Troleje sa vyznačujú robustnou konštrukciou a sú vhodné i pre použitie v náročných podmienkach napr. u liacich žeriavov. Kvalitné spojovacie prvky zaručujú bezpečný a trvalý prenos prúdu. Zabezpečujú tak bezporuchovú prevádzku napájania zariadení, napr. žeriavu.

Použité zberače prúdu sú výkyvné v rôznych smeroch a tým vyrovnávajú montážne tolerancie a odchýlky pojazdovej dráhy od osy troleja. Tým je zaručený spoľahlivý a stabilný prenos energie a dát a minimalizované opotrebenie uhlíkov. Je možné realizovať pojazdovú rýchlosť až 10 m/s.

Uzavretá trolej
Štandardne 4-,5- popr.7-pólová. Pre rôzne dĺžky, odlišné systémy spojov jednotlivých trolejí pre prispôsobenie sa konkrétnym montážnym a prevádzkovým podmienkam, určená pre prevádzku vo vnútornom i vonkajšom prestredí, je možné realizovať priame i zakrivené dráhy, prúdové zaťaženie od 35 A do 140 A.
Kompaktná trolej
Štandardne 3-,4-alebo 5-pólová. S kompaktným držiakom troleje (len jedna upevňovacia skrutka) je možné realizovať 6-,7- alebo 8-pólové systémy, určená pre prevádzku vo vnútornom prestredí, prúdové zaťaženie od 10 A do 125 A.
Jednopólová izolovaná trolej - Umožňuje zostaviť ľubovoľný počet pólov, univerzálne upevňovacie prvky, určená pre prevádzku vo vnútornom i vonkajšom prestredí, možnosť vykurovania, je možné realizovať priame i zakrivené dráhy, prúdové zaťaženie od 10 A do 2000 A.
Website by Focus-Design.sk