English version | Deutsch version

Pružinové káblové / hadicové bubny

Vždy prvé na ťahu

 • Navíjací priemer bubna od 150 mm do 500 mm
 • Stavebnicový systém
 • Pružiny s vysokou životnosťou
 • Bezpečná výmena kaziet s pružinami
 • Zvlášť ľahké prevedenie
 • Stupeň krytia: štandardne IP 65
 • Navíjaná dĺžka do 70 m
 • Navíjacia rýchlosť do 63 m/min

Použitím pružinových káblových bubnov Wampfler je možné optimálne riešiť úlohy v oblasti zdvíhacej a dopravnej techniky. Robustná konštrukcia zaručuje spoľahlivosť i v náročnej prevádzke.

Bubon je dvojito uložený v guľôčkových ložiskách vybavených stálou tukovou náplňou. Krúžkový zberač sa nachádza v priestore oddelenom od pružín. Tie sú navyšec uložené v ochrannej kazete a preto je ich možné vymeniť bez nebezpečenstva úrazu. Naše pružinové káblové bubny tak vyhovujú i najprísnejším medzinárodným predpisom.

PRUŽINOVÉ HADICOVÉ BUBNY

Pružinové hadicové bubny slúžia na navíjanie hadíc pre pohyblivé spotrebiče najrôznejšieho druhu. Spotrebič je väčšinou koľajovo vedený a jeho pohyb je priamočiary. Najčastejšie aplikácie sú prívody médií pre rôzne výrobné zariadenia, stroje pre čistenie fasád, mobilné žeriavy apod.

Pružinové hadicové bubny sa skladajú z nasledujúcich súčastí:

 • teleso bubna
 • rotačný prevodník
 • príruba

Teleso bubna
Teleso bubna je vyrobené z pozinkovaných oceľových plechov (môžu byť i povrchovo upravené komaxitom). Plášť bubna je zoskrutkovaný s bokmi bubna. Bubon je obojstranne uložený vo valčekových ložiskách a vnútorný priestor bubna slúži výhradne na uloženie pružín.

Zväzok pružín
Hnacie pružiny sú vyrobené z pružinovej ocele s dlhou životností (cca 50 000 pracovných cyklov respektíve 100 000 pohybov). Sú uložené v uzavretých ochranných kazetách, ktoré umožňujú ich bezpečnú výmenu.

Rotačný prevodník
Jedno- i viackanálové rotačné prevodníky existujú štandardne pre nasledujúce média: vzduch, voda a hydraulický olej. Potrebu prenášať iné médiá konzultujte prosím s našimi technikmi. S týmito prevodníkmi je možné prenášať tlak do max. 300 bar.

Príruba
Štandardne sú bubny vybavené upevňovacou prírubou. Podľa druhu aplikácie sú možné i ďalšie varianty upevnenia – napríklad na pevnom alebo otočnom ramene s vodiacimi kladkami. Bubon je možné vybaviť rohatkou a západkou.

Individuálne riešenia
Ďalej sú možné rôzne druhy individuálnych riešení, napríklad bubny s dvojitou hadicou pre výsuvné ramená mobilných žeriavov a pod.

Website by Focus-Design.sk