English version | Deutsch version

Prívody médií a ručné podvesné dráhy

Špecifické riešenia pre každú aplikáciu

 • Špecifické riešenia pre každú aplikáciu
 • Prívody médií s nosnosťou do 200 kg a viac
 • Prenos rôznych médií ako: stlačený vzduch, vákuum, elektrická energia, dáta
 • Dodávka kompletných systémov, rozsiahlou predmontážou
 • Modulárne riešenia
 • I pre veľmi veľké a veľmi malé montážne výšky
 • Vhodné pre veľké nástroje

Manipulačné systémy Wampfler dopravujú stlačený vzduch, vdychovaný vzduch, elektrickú energiu alebo dáta tam, kde je to potrebné. Túto úlohu je možné riešiť pomocou systémov C-profilov, ManAir, WAKAIR®- II, aleboW4-airsolution. Spoločným znakom všetkých riešení je, e sa skladajú z rôznych stavebnicových systémov. Tieto systémy je vždy možné prispôsobiť potrebám zákazníka a sú tak použiteľné prakticky pre všetky aplikácie.

W4-airsolution
Kompletný systém pre prívod médií s integrovaným zásobníkom stlačeného vzduchu, v ľubovoľných dĺžkach, rozpätie uchytenia až 4 m, použitie hlavne pre montážne linky.

ManAir
Prívod médií bez prevesu hadíc, pojazdový vozík v C-profile, energetická reťaz je bočne vedená, vhodné pre dodatočnú montáž na existujúci C-profil.

WAKAIR® - II
Energetická reťaz je vedená v hliníkovom profile, individuálne dĺžky a vybavenie, pre veľké rozpätia uchytenia (až 6 m)

Systémy pre vybavenie montážnych pracovísk

Otočné výložníky
v rôznych prevedeniach, s možnosťou doplnenia rôznymi prívodmi médií, dĺžka od 0,63 m do 6 m, nosnosť od 1é kg do 200 kg.

Hadicové navíjače
- pre hadice od 1/4˝, dĺžka odťahu od 5 m do 30 m
Káblové navíjače
- dĺžka káblov až 30 m, káble 1 – 16 žilové
Vyvažovače a balancery
- nosnosť do 150 kg, dĺžka odťahu až 8 m

RUČNÉ PODVESNÉ DRÁHY

 • 4 veľkostné rady C-profiov pre zaťaženie od 200 kg do 800 kg
 • Teplotný rozsah do 220°C
 • Všetky komponenty sú učené pre realizáciu individuálnych podvesných dráh
 • Široký výber upevňovacích prvkov
 • Dráhu je možné kedykoľvek zmeniť či rozšíriť

Ručné podvesné dráhy Wampfler sa navrhujú podľa individuálneho zadania zákazníka. Stavebnicový systém, ktorý je k tomuto účelu k dispozícii obsahuje popri priamych profiloch, oblúkoch, točniach a výhybkách aj podvesné ručné žeriavy a zdvíhacie/spúšťacie stanice.

Ručné podvesné dráhy - 4 veľkostné rady C-profilov, zaťaženie do 800 kg

Website by Focus-Design.sk