English version | Deutsch version

Zhrňovacie káblové vedenia / káblové vozíky

Široké možnosti použitia

 • Široký sortiment, ktorý je možné skladať
  stavebnicovým spôsobom
 • Pre priame, kruhové a oblúkové dráhy
 • Rýchlosť pojazdu do 120 m/min
 • Vhodné pre použitie plochých i kruhových
  káblov alebo hadíc
 • Možnosť nerezového, kyselinám odolného
  a nevýbušného (Ex) prevedenia

Program káblových vozíkov Wampfler obsahuje systémy s pojazdom po lanku, v rôznych C-profiloch, po štvorhrannom profile a rôznych veľkostiach I-profilov. Káblovú vlečku je možné individuálne prispôsobiť konkrétnej aplikácii. Jedná sa o mnohostranne použiteľný prívod energie pre priame, kruhové a oblúkové dráhy.

Aj pre aplikácie so silným ekologickým zaťažením (napr. silá, čistiarne atď.) je vždy zabezpečená bezchybná funkčnosť a prevádzkyschopnosť našich káblových vlečiek.

Káblový vozík s pojazdom po lanku
- nosnosť do 20 kg
Káblový vozík s pojazdem v C-profile
- nosnosť do 125 kg, pre priame alebo čiastočne zakrivené dráhy
Káblový vozík s pojazdom po štvorhrannom profile - nosnosť do 36 kg, pre priame, kruhové a zakrivené dráhy Káblový vozík s pojazdom po I-profile
- nosnosť do 20 kg

VEĽKÉ KÁBLOVÉ VOZÍKY - pre veľké zaťaženia

 • Štandardne dodávané systémy pre vysoké rýchlosti (do 200 m/min) a vysoké hmotnosti slučiek (do 800 kg)
 • Pre rýchlosti pojazdu nad 200 m/min dodávaný s frekvenčne riadenými pohonmi
 • Možnosť nerezového, kyselinám odolného a nevýbušného (Ex) vyhotovenia
 • Nízka hlučnosť

Veľké káblové vozíky Wampfler sa používajú pre aplikácie s vysokou rýchlosťou a veľkým zaťažením, ako napr. drapákové žeriavy, stohovacie kontajnerové žeriavy, automatické mostové žeriavy a posuvné plošiny. Tieto systémy je možné použiť napr. i pre kompostovacie zariadenia, silá, skládkové stroje apod. Káblové vlečky je možné dodať v predmontovanom stave. Na prianie je možné urobiť i demontáž a likvidáciu starých zariadení.

Pre extrémne prevádzkové podmienky a vysoké rýchlosti sme vyvinuli špeciálne pre všetky typy kontajnerových žeriavov štandardný program, ktorý maximalizuje spoľahlivosť našich systémov prívodu energie a optimalizuje životnosť celého zariadenia.

Káblový vozík s pojazdom po I-profile - nosnosť do 80 kg (napr. pre mostové žeriavy) Káblový vozík s pojazdom po I-profile - nosnosť do 750 kg (napr. pre zlievarenské, šrotovacie a automatické žeriavy, pre kompostovacie zariadenia) Poháňaný káblový vozík s pojazdom po I-profile - nosnosť do 750 kg (pre vysokorýchlostné kontajnerové žeriavy)
Website by Focus-Design.sk